• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
    KRS 0000052378

Głównym celem statutowym działania Fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego, a w szczególności pracowników ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych i stowarzyszonych, a także niesienie pomocy społecznej poprzez:
1. Udzielanie finansowego oraz materialnego wsparcia osobom, instytucjom, zakładom opieki zdrowotnej i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
2. Inicjowanie i koordynowanie działań profilaktycznych świadczonych przez specjalistyczne placówki służby zdrowia, zakłady medyczne, instytuty oraz uczelnie medyczne, oraz
3. Udzielanie osobom potrzebującym pomocy finansowej i materialnej.

Głównymi grupami społecznymi są mieszkańcy Krakowa i okolic, a w szczególności pracownicy, emeryci i rencisci ArcelorMittal Poland S.A., a także spółek zależnych i stowarzyszonych oraz członkowie ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.