• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin
    KRS 0000052387

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie szkoły podstawowej (40 ucznów w klasach 1-3), remonty, zakup pomocy naukowych
2. Prowadzenie nieodpłatnego przedszkola.(dzieci 0-6 lat)
3. Organizacja czasu wolnego dla młodzieży (klub dla młodzieży), zajęcia pozalekcyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.