• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej im. Św. Pięciu Braci Międzyrzeckich
    KRS 0000052392

Misja
Opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej i nad rodziną w czasie żałoby. Wspomaganie działań ZOZ w Międzyrzeczu dotyczących opieki paliatywnej. Edukacja rodzin chorego terminalnie. Propagowanie wśród pracowników służby zdrowia idei opieki paliatywnej.

Prowadzone działania
1. Propagowanie idei i opieki nad ludźmi samotnymi i ciężko chorymi.
2. Propagowanie i realizowanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej i duchowej nad osobami potrzebującymi opieki.
3. Organizowanie seminariów, kursów, szkoleń dla swoich członków i osób zainteresowanych.
4. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych potrzebnych do realizacji celów stowarzyszenia, prowadzenie działalności gospodarczej.
5. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządami, fundacjami i innymi w zakresie leczenia i opieki nad chorymi, współdziałanie z org. zagranicznymi.
6. Propagowanie idei wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w ciężkiej fazie choroby.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.