• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot
    KRS 0000052441

Misja
Wyrównywanie startu życiowego dzieci osieroconych i niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
1) Pomoc w usamodzielnianiu dzieci osieroconych.
2) Wyposażanie dzieci niepełnosprawnych w sprzęt ułatwiający naukę i zdobycie zawodu.
3) Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Ad. 2 i 3 - dotyczy rodzin o szczególnie ciężkim położeniu socjalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.