• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
    KRS 0000052465

Nasza działalność skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego trybu życia. Uczymy, pomagamy, doradzamy, wspieramy i stale się doskonalimy. Jesteśmy otwarci na wszystko co pomaga ludziom lepiej i mądrzej żyć.

Obszary naszego zainteresowania to:
- promocja zdrowego stylu życia,
- problematyka uzależnienia i współuzależnienia,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- kształcenie przez całe życie,
- programy wsparcia, grupy terapeutyczne i samopomocowe,
- rozwój osobisty jednostki,
- aktywna współpraca w zakresie problematyki społecznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.