• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorskie Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej
    KRS 0000052538

Misja
Towarzystwo troszcy się o historyczne wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa. Czuwa, aby były przestrzegane prawa, zasad etyki i tradycji łowieckiej;
Propaguje łowiectwo, ochrone flory i fauny oraz krzewi kulturę i muzykę myśliwską.Prowadzone działania
Towarzystwo organizuje spotkania w szkołach propagujące muzykę i kulture łowiecką oraz z zakresu historii myślistwa; wspomaga młodych artystów np grających na rogu jak i orkietry. Co roku organizują koncert"Biesiada mysliwska" oraz prowadzą działalność wydawniczą o tematyce łowieckiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.