• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
    KRS 0000052660

Misja:
"Jesteśmy po to, aby dawać nadzieję i wsparcie niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie w walce o szacunek i godne życie - bo przecież dziecko rodzi się nie po to, by się podobało, lecz po to, by je kochać."

Prowadzone działania:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Organizacja imprez integracyjnych ze środowiskiem lokalnym.
Likwidacja barier.
Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Pomoc w realizacji obowiązku szkolnego.
Akcje charytatywne: zbiórki pieniędzy, odzieży, żywności.
Rozpoczęcie działalności od 1 stycznia 2007 r. WTZ. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.