• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy
    KRS 0000052706

Misja
Rozwijanie życia kulturalnego w Krynicy. Kultywowanie tradycji kulturalnej Uzdrowiska. Upowszechnianie muzyki poważnej i sztuki śpiewaczej. Uaktywnienie środowisk twórczych.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków potrzebnych do działalności. Aktywne uczestnictwo w organizacji corocznych Festiwali im. J. Kiepury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.