• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności
    KRS 0000053052

Misja
Propagowanie nowoczesnych form pomocy społecznej.
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia.

Prowadzone działania
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" w Lublinie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - a w jego ramach różnorodnych form wsparcia: dzienna aktywność, treningi w mieszkaniach chronionych, treningi zawodowe i wspierane zatrudnienia. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Łącznie obejmujemy wsparciem 120 osób - stałych uczestników i około 100 osób w ramach różnych projektów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.