• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiaklię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania
    KRS 0000053146

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Osób Chorych Na Celiakię oraz Inne Zespoły Złego Wchłaniania funkcjonuje od 1994 roku i skupia ludzi chorych na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania oraz ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie na rzecz ludzi cierpiących na w/w schorzenia.

Zadania :
- organizacja letniego wypoczynku,
- szkolenia i konferencje,
- wspieranie członków i potrzebujšcych w ramach codziennej działalności,

Procesy podstawowe :
- organizacja i prowadzenie turnusów wypoczynkowo - rehabilitacyjnych dla członków Stowarzyszenia, które odbywają się w okresie wakacji; odbywają się one w górach i nad morzem i trwają 14 dni,
- kolonie i obozy profilaktyczno - zdrowotne, organizowane podczas wakacji
- kursy szkoleniowe dotyczące prawidłowego stosowania diet eliminacyjnych
- pogadanki dotyczące funkcjonowania osób chorych w rodzinie i środowisku organizacja i
- prowadzenie konferencji i sympozjów dotyczących ogółu problemów osób na dietach eliminacyjnych
- prowadzenie działalności opiekuńczej nad osobami chorymi na celiakię
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z dietami eliminacyjnymi z dożywianiem i nadzorem dietetycznym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.