• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dar" w Jantarze
    KRS 0000053283

Celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans i tworzenie warunków do wszechstronnego aktywnego rozwoju społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jantarze, prowadzi również centrum aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania Spółdzielni Socjalnej "Partner" w Stegnie dla osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.