• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse"
    KRS 0000053287

Misja
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Odbiorcami są osoby niepełnosprawne z powiatu łowickiego i zgierskiego. Naszym celem jest pomoc dla osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację, edukację, zajęcia terapeutyczne. Pomoc społeczna, świadczenia opiekuńcze w domu osoby potrzebującej pomocy, świadczenia opiekuńcze specjalistyczne. Opieka nad dziećmi i rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.