• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Bukowińska "Bratnia Pomoc" w Lubaniu
    KRS 0000053684

Misja:
1. Działalność charytatywna na rzecz bukowińczyków w Polsce oraz rodaków zamieszkałych na Bukowinie oraz kościoła katolickiego na Bukowinie.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot bukowinjczyków i społeczności lokalnych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań integracyjnych o charaktrze religijnym, kulturalnym, popularno-naukowym oraz turystycznym, a także udział członków Fundacji i mieszkańców w tych spotkaniach.
4. Popularyzowanie kultury, sztuki i tradycji poprzez tworzenie i funkcjonowanie amatorskich zespołów artystycznych folkloru bukowińskiego.

W ramach działalności statutowej Fundacja organizuje rokrocznie:
1. Wyjazdy na Bukowinę w lipcu o charakterze pielgrzymkowym na odpust do kościoła pw. Św. Anny w Storożyńcu, podczas tych wyjazdów przekazywane są różnorodne dary dla tamtejszego kościoła, jak też dla Polaków ze Storożyńca, Czerniowiec i innych miejscowości. Odbywają się również wizyty w Domach Polskich, głównie w Czerniowcach.
2. Spotkania noworoczne dla wszystkich członków Fundacji a także okazjonalne pikniki na wiosnę i w lecie integrujące (finansowane z datków uczestniczących w tych spotkaniach osób).
Ponadto w 2002 roku powstał w ramach Fundacji chór mieszany pod nazwą "Echo Bukowiny". Chór ten w swoich programach uwzględnia głównie krzewienie folkloru bukowińskiego, a także wykonuje różnorodne pieśni okolicznościowe (np. patriotyczne, religijne, ludowe, kresowe oraz współczesne. Od 2003 roku Fundacja organizuje międzynarodowe spotkania zespołów artystycznych (głównie chórów), w których uczestniczą zespoły bukowiskie z Polski jak też z Niemiec i Ukrainy. Dotychczas odbyły się trzy takie imprezy.
Ponadto Chór "Echo Bukowiny" czynnie uczestniczy w szeregu imprezach miejskich, gminnych, regionalnych oraz zagranicznych (w ogólnoniemieckich spotkaniach bukowiczyków).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.