• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Brzdąc"
    KRS 0000053741

Misja:
Niesienie pomocy i radości dzieciom oraz ludziom potrzebującym (przy zachowaniu bezstronności, bez dyskryminacji z powodu rasy, narodowości, płci, religii oraz poglądów).
Propagowanie kultury oraz sztuki dziecięcej i młodzieżowej.
Propagowanie idei czystego środowiska.

Prowadzone działania:
Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci wytypowanych przez pedagogów szkolnych.
Dofinansowywanie wycieczek i udziału w "zielonych szkołach" dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi.
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.
Udzielanie pomocy materialnej.
Prowadzenie świetlicy, w ramach której odbywa się odrabianie lekcji, zabawy, wyjścia do kina, spacery i zajęcia na basenie.
Prowadzenie audycji radiowej dla dzieci.
Organizowanie indywidualnych spotkań członków Stowarzyszenia z zaniedbanymi społecznie dziećmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.