• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile
    KRS 0000053885

Zarejestrowana w 1992 r. Powołana przez Związek Kupców Pilskich na rzecz Szpitala Zespolonego.

Misja:
Poprawa standardu leczenia i funkcjonowania pilskiego Szpitala Specjalistycznego.

Prowadzone działania:
Gromadzenie środków finansowych pochodzących z darowizn z przeznaczeniem na działalność statutową, której celem jest unowocześnienie działalności, poprawy warunków leczenia, efektywności pracy Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Fundacja cel ten realizuje poprzez zakupy sprzętu, głównie sprzętu medycznego. Dzięki temu na przestrzeni kilkunastu lat swojej działalności w sposób istotny zwiększyła możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Szpitala.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.