• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie
    KRS 0000054033

Misja
Głównym celem jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo oraz profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc organizacyjna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności, popularyzowanie działań obejmujących podnoszenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych

Prowadzone działania
Najważniejszym działaniem jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji domowej, przywracanie sprawności fizycznej i psychicznej grupy 1000 osób z terenu miasta Krakowa. Osoby to chorzy na stwardnienie rozsiane, po urazach i udarach mózgowych. Nasze Towarzystwo jako jedyne w Krakowie prowadzi kompleksowa rehabilitację środowiskową. Zatrudniamy trzech lekarzy specjalistów, psychologa, logopedę oraz 9 magistrów rehabilitacji. Dla osób, które korzystają z naszej kompleksowej rehabilitacji organizujemy od czerwca do września turnusy rehabilitacyjne, na których prowadzimy systematyczną rehabilitacją ruchową i społeczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.