• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj Trochę Słońca"
    KRS 0000054195

Misja:
Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, świadczona głównie w środowisku wsi kaszubskich.

Fundacja prowadzi działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
Prowadzi Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji.
Prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pierszczewie.
Prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Strzepczu.
Prowadzi Integracyjną Świetlicę Środowiskową.

Fundacja prowadzi różne formy rehabilitacji i edukacji dla uczniów lekko i głęboko upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz integracji.
Skala: ponad 100 osób niepełnosprawnych otrzymuje stałą pomoc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.