• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dializa
    KRS 0000054325

Misja
Niesienie pomocy chorym. Działalność społecznie użyteczna w zakresie ochrony zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez zakup środków medycznych, wyposażenia i aparatury medycznej, propagowanie zapobiegania chorobom nerek i dróg moczowych, niesienie pomocy osobom dotkniętym ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek, finansowanie działalności naukowo - badawczej w dziedzinie nefrologii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.