• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Seniora "Wrzos" w Braniewie
    KRS 0000054327

Klub Seniora „WRZOS” w Braniewie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Organem nadzorującym jest Burmistrz Miasta Braniewa.
Klub obecnie liczy 38 członków. Utrzymuje się ze składek członkowskich. Przy Klubie istnieje zespół śpiewaczy ludowo - folklorystyczny, sekcja muzyczna, robótek ręcznych i gier towarzyskich. W lutym 2006 roku Klub i zespół śpiewaczy obchodził V - lecie swojej działalności.
Stałymi imprezami organizowanymi przez Klub są: obchody Dnia Seniora, obchody Dnia Kobiet, spotkania integracyjne, spotkania andrzejkowe, wieczory opłatkowe, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, imprezy turystyczne itp.
Klub Seniora „WRZOS” powstał w lutym 2001 roku. Klub działa przy Miejskim Ośrodku Sportu w Braniewie, gdzie ma swoją siedzibę. Założycielami Klubu byli : Władysław Żyndul, Krystyna Stępnicka, Lucjan Gorczyca, Władysława Cudecka. W maju 2001 roku powołany został do życia Zespół Śpiewaczy Ludowo - Folklorystyczny, który obecnie nosi nazwę „Wrzos”. Zespół uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach kulturalnych organizowanych przez miejskie, miejsko - gminne i gminne ośrodki kultury na terenie powiatu braniewskiego. Bierze także udział w przeglądach zespołów śpiewaczych, gdzie zdobywa liczne wyróżnienia i nagrody rzeczowe. W repertuarze zespołu znajdują się utwory własne, piosenki ludowe, biesiadne i religijne.
W roku 2003 w Starym Polu zdobył II miejsce, w Tolkmicku na Senioradzie w 2005 II miejsce, a w Bożonarodzeniowym Przeglądzie Twórczości Amatorskiej I miejsce, w kategorii kolęd. W latach 2003 - 2005 zespół występował poza granicami naszego kraju w Mamonowie oraz na Litwie w Domu Polskim w Słonecznikach dla Polaków tam zamieszkujących. W roku 2005 będąc na turnusie rehabilitacyjnym występował trzykrotnie w Rusinowie i pobliskich ośrodkach wczasowych.
W maju 2006 Zespół uczestniczył w IV Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Stawigudzie. W czerwcu na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych oraz w obchodach Dni Braniewa. Kierownikiem Zespołu Śpiewaczego „Wrzos” jest Leszek Brzezicki.
Rok 2007 dla klubu i zespołu Ludowego „Wrzos” był bardzo pracowity. W zasadzie główne cele i zadania określone w planach zostały wykonane poza nielicznymi wyjątkami wynikającymi z przyczyn obiektywnych, niezależnych od kier. Klubu i Zespołu. Nie mogliśmy korzystać bezpłatnie z autobusu Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie ponieważ został on wycofany z eksploatacji ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dlatego korzystaliśmy z usług firm transportowych co przyczyniło się do znacznego wzrostu kosztów przejazdu.
Nie uczestniczyliśmy w przeglądzie regionalnym w Ornecie ponieważ nie zaproszono żadnego zespołu z Braniewa, w tym także Zespołu „Wrzos”.
Nie braliśmy udziału w przeglądzie piosenki wojskowej i patriotycznej w Pieniężnie z braku środków finansowych na transport. Nie uczestniczyliśmy na dożynkach w Żelaznej Górze ponieważ imprezę tą organizatorzy przenieśli do Nowej Pasłęki i tam Zespół nasz odegrał główną rolę. Z braku zaproszenia nie uczestniczyliśmy na dożynkach we Fromborku.
Zespół Ludowy „Wrzos” zgodnie ze złożoną ofertą brał udział w trzech przeglądach regionalnych Stawigudzie, Miłakowie i Sztumie. W Miłakowie zajął I miejsce i zdobył główną nagrodę Burmistrza tego Miasta, a w Sztumie II miejsce. Śpiewaliśmy na obchodach Dnin Warmii w Olsztynie, obchodach Dni Braniewa, na spotkaniu pogranicza „Watra” w Głębocku. Śpiewaliśmy na pikniku rodzinnym w Wyszkowie. Braliśmy udział w imprezie nestorów piosenki wojskowej zorganizowanej przez Klub Garnirowany u Wójta Gminy Lelkowo w Dębowcu. Śpiewaliśmy na przeglądzie piosenki ludowej i biesiadnej w Braniewie. Byliśmy organizatorami spotkania integracyjnego dla starszych mieszkańców naszego miasta.
Zorganizowaliśmy wystawę prac naszych członków w zakresie fotografiki, poezji, malarstwa i rękodzieła, którą obejrzało ponad 120 osób.
Zespół śpiewał na spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Związek Niewidomych w Braniewie i Wystawie Plenerowej malarsko - rzeźbiarskiej w Szynelach. Uczestniczyliśmy na XIII Targach Jesienno- Nasiennych w Starym Polu.
Zespół „Wrzos” występy swoje zakończył udziałem w Warmińskim Spotkaniu Wigilijnym Czterech Kultur w Braniewie.
W roku 2007 występy naszego zespołu oglądało ponad 16 tysięcy osób. Staraliśmy się upowszechnia kulturę ludową wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, promując miasto i powiat braniewski po przez własne teksty piosenek i wierszy.
Wszędzie gdzie występowaliśmy przyjmowano nas bardzo serdecznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.