• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Historii i Tradycji Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
    KRS 0000054662

Nasze cele to:
1) Dokumentowanie i szerzenie wiedzy o historii i tradycji Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
2) Popularyzowanie historii, monografii i tradycji poszczególnych oddziałów artylerii przeciwlotniczej wojsk lądowych,
3) Promowanie wyróżniających się w służbie i nauce podchorążych, studentów oraz słuchaczy szkół wojskowych,
4) Promowanie i finansowanie inicjatyw oraz prac w zakresie nowatorstwa i racjonalizacji wychowania oraz szkolenia WOP,
5) Działanie na rzecz kultywowania i kształtowania bojowych i pokojowych tradycji Wojsk OPL i artylerii przeciwlotniczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.