• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia
    KRS 0000054681

Misja:
Ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest opieka i ochrona nad zabytkami Radomia i regionu, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i jego twórcach oraz edukacja dzieci i młodzieży. Działania te prowadzimy w ramach zorganizowanych przez nas: galerii dziedzictwa kulturowego Radomia oraz galerii dziedzictwa miasta Kazimierzowskiego w Radomiu z kinem historycznym "Radomir".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.