• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Inicjatywa Lokalna na rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda
    KRS 0000054835

Misja
- Rozwój infrastruktury gminnej - drogi, mosty;
- dotacje do instytucji oświatowych;
- opieka społeczna.

Prowadzone działania
- Wspomaganie rolnictwa (badania użyteczności bydła mlecznego i inseminacja krów);
- pomoc społeczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.