• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi
    KRS 0000054888

Prowadzone działania
a) Stymulowanie rozwoju bazy materialnej
b) Finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej
c) Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z hematologią i transplantacją szpiku w formie:
- Fundowania stypendiów naukowych
- Organizowania i fundowania stażów naukowych krajowych i zagranicznych
- Organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych
- Prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie hematologii, transplantologii i nauk pokrewnych
d) Finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z hematologią. Majątek Fundacji składa się z:
- funduszu założycielskiego
- dochodów uzyskanych w trakcie jej działalności
- nieruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działalności: 3 mieszkania dla bezpłatnego pobytu pacjentów i ich rodzin w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 30/2 i 30/3 oraz ul. Kościuszki 42/8

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.