• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
    KRS 0000054925

Misją organizacji jest podejmowanie działań w kierunku zaspokajania potrzeb dzieci wymagających szczególnej uwagi i pomocy, ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całościowy i systemowy program pomocy, który oferujemy realizują wysokiej klasy profesjonaliści, wrażliwi i otwarci na potrzeby małego człowieka.

Działalność GSPP ukierunkowana jest na:
1) Dzieci w wieku 3-5 lat pozostające poza edukacją przedszkolną:
- uruchamianie ośrodków edukacji przedszkolnej, tzw. "innych form wychowania przedszkolnego",
2) Dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej,problemami wychowawczymi, trudnościami w uczeniu się, trudnościami i opóźnieniami rozwojowymi:
- Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, obozy terapeutyczne, pomoc rzeczowa, koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
3) Rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - z problemami uzależnień, przemocy, bezrobocia, innymi:
- koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
- interdyscyplinarna pomoc doradcza w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (12 konsultantów),
- pomoc rzeczowa,
4) Lokalną społeczność:
- powołanie i koordynowanie działalności "Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Stogi z Przeróbką",
- uruchomienie portalu społecznościowego: www.stogi.info.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.