• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
    KRS 0000055185

Misja
Pomoc dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Organizacja skupia rodziców osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Zajmuje się organizacją czasu wolnego, wyjazdów, wakacji dla swoich podopiecznych. Ważną sferą działalności jest integracja lokalnego środowiska niepełnosprawnych i ich rodzin. Organizacja pomaga ogólnie osobom niepełnosprawnym do 30 roku życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.