• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dom Tańca"
    KRS 0000055219

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) poznanie tradycyjnego, niestylizowanego polskiego folkloru tanecznego i muzycznego,
2) nabywanie praktycznych umiejętności w wykonywaniu polskich tańców tradycyjnych i muzyki ludowej,
3) budowanie środowiska kultywującego tradycję polskiego folkloru in crudo,
4) upowszechnianie wiedzy o kulturze niematerialnej polskiej wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.