• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk - Gniezno
    KRS 0000055368

Misja
Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i zdrowych dla poprawy warunków życiowych.
Zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rehabilitacji.
Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi zdrowych i niepełnosprawnych.
Praca nasza opiera się głównie na wolontariacie. Chcemy przynosić ulgę, wsparcie i pocieszenie w cierpieniu. Naszą pasją jest chęć niesienia pomocy drugim osobom będącym w jeszcze trudniejszym, niż my, położeniu życiowym, a zwłaszcza zdrowotnym.
Pomieszczenia w których pracujemy są pozbawione wszelkich barier architektonicznych, posiadamy zjazd dla wózkowiczów.
Stowarzyszanie "Promyk" prowadzi szeroką działalność w następujących dziedzinach:
- w zakresie rehabilitacji
- w zakresie kultury i sztuki
- w zakresie turystyki i sportu.

Prowadzone działania
Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób niepełnosprawnych.
Ujawnienie barier społecznych, technologicznych i innych, ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Opracowanie modelowego rozwiązywania sprawy dostępu osób niepełnosprawnych do różnego rodzaju stanowisk.
Organizowanie spotkań i turnusów rehabilitacyjnych.
Prowadzenie terapii i psychoterapii.
Budowa ośrodka rehabilitacyjnego w Dębnicy gm. Kłecko dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.