• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej
    KRS 0000055385

Misja
Pomoc rodzinie.
Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i właściwe warunki jego rozwoju.
Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu pomoc rodzinie.
Reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych.

Prowadzone działania
Cykliczne organizowanie Lubelskich Dni Rodziny (corocznie w miesiącu maju/czerwcu. Stałym punktem Dni Rodziny jest jubileusz małżeństw obchodzących w danym roku 50-lecie (55-lecie i 60-lecie) pożycia małżeńskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.