• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Urszuli Jaworskiej
    KRS 0000055503

Fundacja Urszuli Jaworskiej założona przez Urszulę Jaworską po udanym przeszczepie szpiku w 1997 r., pierwszym w Polsce od dawcy niespokrewnionego. Głównym celem jej działalności jest pomoc dla ludzi chorych na nowotwory oraz inne choroby przewlekłe i zmiana systemu opieki zdrowotnej.

Obszary działania:
- Bank Dawców Szpiku – Fundacja była jednym z pierwszych i do niedawna największych rejestrem dawców szpiku w Polsce.
- Od lat Fundacja organizuje szkolenia oraz warsztaty dla Pacjentów chorych przewlekle między innymi w takich chorobach jak: białaczka, szpiczak mnogi, guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, WZW C. Spotkania mają na celu pomoc pacjentom w poznaniu choroby oraz radzeniu sobie z nią. Przy okazji spotkań przeprowadzane są badania ankietowe, dzięki którym fundacja posiada bardzo dużą wiedzę o potrzebach pacjenta i
funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Do tej pory fundacja objęła opieką ponad 2 tys. pacjentów.
- Organizacja kampanii społecznych: Białaczka sprawdź czy nie weszła Ci w krew, SM-walcz o siebie.
- Współpraca przy wszystkich programach z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Instytut Praw Pacjenta i Opieki Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
- Realizacja programu "Jawni, Przejrzyści, Odpowiedzialni" mającego na celu audyt organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.