• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusach
    KRS 0000055541

Misja:
- Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, związanych z ochroną środowiska, wypadkami komunikacyjnymi oraz innych klęsk i zdarzeń,
- Informowanie ludności o zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi.

Prowadzone działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
W OSP działa Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe.
Działania OSP skierowane są dla społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.