• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Żagańsko-Żarskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym ze Schorzeniami Układu Oddechowego
    KRS 0000055573

Misja:
Celem działania jest niesienie pomocy chorym z chorobami układu oddechowego, współdziałanie w procesie prawidłowej profilaktyki, diagnostyki leczenia i rehabilitacji. Pomoc medyczna w rodzinach zdemoralizowanych i patologicznych.Pomoc osobom które nabawiły się chorób podczas odbywania kary pozbawienia wolności oraz których choroby układu oddechowego powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz chorych z chorobami układu oddechowego. W przeważającej części działamy na rzecz zakupu sprzętu medycznego wykorzystywanego w szpitalu i w domu chorego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.