• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie
    KRS 0000055636

Misja
1) działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym
2) tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka
3) prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
4) wspieranie ich rodzin

Prowadzone działania
Odbiorcami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z całego powiatu pszczyńskiego, oraz oświęcimskiego i bielskiego, upośledzone umysłowo ze sprzężonymi kalectwami ( wady serca, padaczka, wodogłowie, porażenie mózgowe) w wieku od 3 roku życia, które wymagają kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjno - edukacyjno - terapeutycznych. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieci są przywożone busami na zajęcia i odwożone do domu. Prowadzone placówki - Dzienny Ośrodek i Świetlica Terapeutyczna, są czynne w godzinach 7-15; usługi świadczone są nieodpłatnie. Łącznie w zajęciach bierze na co dzień udział 70 podopiecznych. Współpracujemy ściśle ze starostwami, urzędami gminy, opieką społeczną i Kościołem. Obecnie trwa zbiórka publiczna pod budowę nowej placówki dla osób dorosłych w Piasku k. Pszczyny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.