• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Głuchołaskie Stowarzyszenie Dobroczynne
    KRS 0000055826

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga dzieciom z rodzin najuboższych, osobom starszym i chorym,
ludziom samotnym i bezdomnym, organizuje imprezy charytatywne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.