• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Koninie
    KRS 0000055996

Misją Konińskiego Banku Żywności jest:
1) Zapobieganie marnotrawstwu żywności i wspieranie ludzi najbiedniejszych zdobytymi produktami spożywczymi,
2) Wyrównywanie szans życiowych dzieci z najbiedniejszych rodzin wiejskich poprzez organizowanie dla nich bezpłatnych wycieczek do miast,
3) Poprzez masowe korzystanie z pomocy wolontariuszy (w 2005 roku ponad 2.000 osób) wywieranie wpływu na wychowanie młodzieży i wyrabianie jej pro społecznych postaw i zachowań.

Oprócz stałej działalności związanej z pozyskiwaniem żywności i przekazywaniem jej dla ludzi potrzebujących w 2004 roku KBŻ rozpoczął rozdawnictwo 182.208 kg żywności pochodzących z nadwyżek Unii Europejskiej (program PEAD), a w 2005 roku - 950.000 kg, w roku 2006 ponad 1450 ton. Wśród odbiorców znalazło się 177 organizacji pozarządowych z terenu wschodniej Wielkopolski z ponad 60 tysiącami podopiecznych, którzy otrzymali mleko, ryż, makaron, mąkę, ser topiony i żółty. W 2007 roku w ramach unijnego programu pomocy przekazywać będziemy dla potrzebujących: mleko UHT, makaron, mąka, ser żółty i topiony, cukier, kaszę, płatki kukurydziane.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.