• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "COR-Kardiochirurgia Gdańska O.P.P."
    KRS 0000056171

Prowadzone działania
Zaopatrzenie w sprzęt oddziału/kliniki kardiochirurgicznej.
Organizowanie ogólnopolskiego kongresu kardiochirurgicznego (od 10 lat).
Finansowanie badań naukowych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.
Finansowanie szkoleń z zakresu kardiochirurgii dla lekarzy i pielęgniarek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.