• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
    KRS 0000056217

Misja
Edukacja ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, rozwój techniki ratowniczej, wspieranie sportu pożarniczego.

Najważniejsze projekty to:
Gromadzenie środków w celu przekazania Szkole Główne Służby Pożarniczej w Częstochowie, Szkole Aspirantów w Poznaniu.
Zorganizowanie wyjazdu Reprezentacji Polski w sportach pożarniczych na Międzynarodowe Mistrzostwa w Qebecu (Kanada) w 2005, na wyjazd reprezentacji Polski do Jugosławi.
Dalsze wspieranie rozwoju nowatorskiej technologii gaszenia pożarów mgłą wodną (system TELESTO).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.