• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Św. Józefa
    KRS 0000056278

Celem Fundacji jest wybudowanie, wyposażenie i organizacja działalności domu opieki nad starszymi i chorymi osobami oraz organizowanie działalności wspierającej prowadzenie tego domu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-budowę domu opieki;
-finansowanie budowy, wyposażenia i działalności domu opieki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.