• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ziemia Kluczewska" w Kluczach
    KRS 0000056335

Misja
Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Klucze od 1993 r., a od 2004 r. ma Stowarzyszenie ma charakter organizacji pożytku publicznego.

Prowadzone działania
Działania na rzecz szkół, przedszkoli i kursów. Współpraca z gminą w zakresie rozwoju jej potencjału gospodarczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.