• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym "Jesteśmy"
    KRS 0000056428

Misja
1. Wspieranie działalności statutowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.
2. Prowadzenie działań wychowawczych profilaktycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i w zakresie opieki socjalnej na rzecz uczniów ośrodka.
3. Pozyskiwanie środków finansowych, materialnych i innych.
4. Działania organizacyjne, rzeczowe i inne służące rozwojowi ośrodka.

Prowadzone działania
Cykl zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczających do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.