• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
    KRS 0000056474

Celem organizacji jest:
1. Promocja i organizacja wolontariatu.
2. Wspieranie aktywności społecznej obywateli.
3. Wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane.
4. Wspieranie organizacji pozarządowych,instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy stowarzyszenia i wolontariuszy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.