• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
    KRS 0000056503

Misja
Zachowanie, utrzymanie i konserwacja obiektów, dokumentów i archiwaliów byłego obozu hitlerowskiego.
Upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej oraz popieranie twórczości poświęconej tematyce obozowej.
Współpraca ze środowiskami i instytucjami w kraju i zagranicą zainteresowanymi kultywowaniem pamięci o ofiarach byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Prowadzone działania
Prowadzenie prac konserwatorskich obiektów, muzealiów i archiwaliów wybranych przez dyrekcję Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Pomoc w wydawaniu publikacji o tematyce obozowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.