• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samodzielne Koło Terenowe Nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
    KRS 0000056908

Misja:
Działamy na polu szeroko rozumianych działań edukacyjnych.

Prowadzone działania:
Skupiamy się na edukacji tworząc optymalne warunki dla nauki i rozwoju naszych dzieci. Prowadzimy Szkołę Podstawową nr 24 oraz Gimnazjum nr 99 w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organizujemy zawody sportowe inne imprezy okolicznościowe dla uczniów oraz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.