• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
    KRS 0000056937

Cel działalności: wspieranie edukacji młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych niezamożnych z gminy Murowana Goślina.

Prowadzone działania: pozyskiwanie środków, organizacja koncertów charytatywnych. Udzielanie pomocy materialnej, stypendia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.