• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja"
    KRS 0000056992

Misja
Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzicom.

Prowadzone działania
Wspólnie z gminami i władzami organizowanie rocznych edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, pielgrzymek, imprez okolicznościowych oraz spotkań z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.