• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu
    KRS 0000057364

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym z uszkodzeniami układu nerwowego, narządu zmysłów i narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.