• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Krok za krokiem"
    KRS 0000057364

Krótko o „Krok za krokiem”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu powstało w 1990 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych. Jest organizacją pożytku publicznego, wyróżnioną w wielu konkursach oraz docenioną i nagrodzoną wieloma nagrodami. Dzięki pomocy wielu instytucji oraz firm i osób prywatnych, Stowarzyszenie wspiera dzieci, młodzież i dorosłe z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu oraz ich rodziny.

Tworząc system zintegrowanego wsparcia Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi 11 placówek:
- NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Krok za krokiem” w Zamościu
- Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach
- Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii Kułakowskich w Białobrzegach
- NZOZ Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
- Centrum Aktywizacji Społecznej w Biłgoraju
- Park Terapeutyczno-Rehabilitacyjny w Bondyrzu

W swoich placówkach udostępnia osobom z niepełnoprawnością edukację przedszkolną i szkolną (w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy), wczesną interwencję, rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową, zajęcia terapeutyczne, wsparcie społeczne, codzienny, dostosowany dowóz, wypoczynek letni, sport, rekreację, wspierane zatrudnienie, wspierane mieszkalnictwo i wiele innych działań, które m.in. dzięki pomocy osób indywidualnych – Mieszkańców naszego regionu, są z sukcesem realizowane każdego dnia.

Obecnie Stowarzyszenie ma na celu utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kresowej w Zamościu dla najciężej niepełnosprawnych osób. Koszt tej inwestycji to około 10 mln zł.


O wszystkich działaniach Stowarzyszenie informuje na swojej stronie internetowej www.spdn.pl .
Tam też znajdują się informacje o możliwościach i formach wspierania Stowarzyszenia.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.