• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier
    KRS 0000057401

Cele statutowe TTPW:
Krzewienie przyjaźni między naszymi narodami przez wzajemne poznanie, wymianę osiągnięć kulturalnych, popularyzacji Tarnowa jako miasta urodzin gen. Józefa Bema.

Cele te realizowało Towarzystwo i nadal wykonuje przez:
1. organizowanie spotkań, odczytów, seminariów, wystaw, koncertów i wymian celem zbliżenia i poznania kultury obu narodów,
2. gromadzenie i deponowanie w Muzeum Okręgowym wszelkich materiałów dokumentujących przyjaźń i współpracę polsko-węgierską,
3. utrwalenie w formach artystycznych postaci-symboli tej przyjaźni: pomnik w brązie gen. Józefa Bema - art. rzeźb. Bogdany Drwal, medalion z głowami gen. Józefa Bema i Sandora Petöfiego na frontonie Domu Dziecka im. Bema i Petöfiego, tablica upamiętniająca pobyt w Polsce poety renesansu węgierskiego Balinta Ballassiego na zamku w Dębnie, tablica w brązie dla wielkiego opiekuna Polaków w czasie II wojny, dr Józefa Antala, tablica na Burku i inne,
4. prowadzenie kursów języka węgierskiego dla młodzieży i dorosłych,
5. działalność wydawniczą, wydawnictwa bibliofilskie, katalogi wystaw i koncertów, informatory itp.,
6. utrzymanie stałych kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami na Węgrzech (Kiskörös, Balatonfüred, Kesckemet, Vesprem, Miszkolc i in.) oraz z towarzystwami Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Polsce i na Węgrzech.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.