• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych
    KRS 0000057444

Misja
Propagowanie fotografii i sztuk audiowizualnych.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie fotografii artystycznej zrzeszonych w niej członków poprzez organizację wystaw w kraju i zagranicą. Wspierane działania fotograficzne na organizowanych przez nas plenerach fotografii artystycznej.Organizacja wystaw członków stowarzyszenia; wystawy zbiorowe i autorskie w galeriach na terenie kraju i zagranicą. Wydanie katalogu wystaw, pocztówek z fotografią artystyczną autorstwa członków zrzeszonych w stowarzyszeniu, organizacja warsztatów fotograficznych itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.