• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
    KRS 0000057546

Misja:
- Działanie na rzecz poprawy i rozwoju profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia, zaplecza materialnego ośrodków lecznictwa.
- Przedstawianie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa oraz inicjatywach i działaniach z zakresu ochrony zdrowia.

Prowadzone działania:
- Gromadzenie środków finansowych.
- Modernizowanie i remontowanie obiektów lecznictwa.
- Dokonywanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, diagnostyczno-leczniczej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.