• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka"
    KRS 0000057765

Misja:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie aktywizacji zawodowej, tworzenie i doskonalenie instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych, działalność edukacyjno-szkoleniowa i usługi doradcze.

Prowadzone działania:
1. Europejski Program Pomocy Najuboższym PEAD - wydawanie rocznie ok. 23 ton żywności dla blisko 430 osób.
2. Prowadzenie ponadpowiatowego dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych - Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.
3. Realizacja projektów dotowanych z Powiatu Wielickiego, Gminy Kłaj, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
Modernizacja warunków sprzyjającym prace osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.
4. Wsparcie i współpraca z utworzoną Spółdzielnią Socjalną "Krok do przodu".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.